Su'al dan Sual

 

 

Salam semua🙆

Kesalahan yang biasa terjadi apabila kita menyebut kalimah batuk dan soalan dalam bahasa Arab.😃

Batuk di dalam bahasa Arab ialah su'al سعال manakala soalan di dalam bahasa Arab ialah sual سؤال.😃

Semoga bermanfaat