Kata penunjuk

الصورة

 

 

Salam semua

                                                        [ASMAAUL ISYARAH أسماء الإشارة]

Di antara Asmaaul Isyarah (Kata penunjuk) pilihan pada kali ini ialah

                                                                         هذا HAZAA,

                                                                  هذان HAZAANI dan

                                                                      هؤلاء HAULAAI.

Persamaan kata penunjuk هذا HAZAA, هذان HAZAANI dan هؤلاء HAULAAI ialah:

🌟 Bermaksud INI

🌟 Digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang DEKAT dengan kita

🌟 Untuk Muzakkar*

❓ Apa beza هذا HAZAA, هذان HAZAANI dan هؤلاء HAULAAI kalau dah semuanya bermaksud "ini"? Bertenang... 🤗🤗

1) Kata penunjuk هذا HAZAA, untuk mufrad muzakkar (satu benda/ satu ekor haiwan jantan/ seorang lelaki) seperti

                                               هذا أبي الحبيب INI ayah saya yang dikasihi

                                                              هذا قلم INI sebatang pen

2) Kata penunjuk هذان HAZAANI pula untuk musanna muzakkar (dua benda atau haiwan jantan/ dua orang lelaki/ dua orang terdiri dari lelaki dan perempuan) seperti

                                                                        هذان الأخوان يلعبان 

Dua orang adik-beradik INI sedang bermain

                                                         هذان قلمان INI dua batang pen⁩

3) Kata penunjuk هؤلاء HAULAAI pula untuk jamak muzakkar (tiga dan lebih- samada kesemuanya lelaki atau bercampur lelaki dan perempuan. HANYA untuk yang berakal sahaja [manusia]) seperti

                                      هؤلاء الأطباء ماهرون Mereka INI para doktor yang mahir

Semoga faham dan bermanfaat